งาน "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔" โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ หน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มรสน. มรสน.

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

262908672 4933108230042639 122057084262047876 n

 


Print   Email

Related Articles