พิธีอัญเชิญปิงเถ่ากง-ปีงเถ่าม่า ประทับรถขบวนแห่ ณ เมตตาธรรมมูลนิธิ สกลนคร

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วย นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนครร่วม พิธีอัญเชิญปิงเถ่ากง-ปีงเถ่าม่า ประทับรถขบวนแห่ ณ เมตตาธรรมมูลนิธิ สกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles