ร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงาน (เครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ประจำ สภ.เมืองสกลนคร)

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงาน (เครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ประจำ สภ.เมืองสกลนคร) โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles