วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles