วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนครและสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนครและสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ณ ศาลาวัดศรีสุมังคล์ จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles