วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลตำบลโนนหอมขอเข้าพบ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง บ่อกำจัดขยะ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
เทศบาลตำบลโนนหอม ขอเข้าพบ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง บ่อกำจัดขยะ
ณ ห้องใจผาสุข ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles