วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนครและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะกรรมการชุมชนเขต ๔

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วย นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนครและสมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะกรรมการชุมชนเขต ๔ ณ ที่ทำการชุมชนมะขามป้อม
 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles