วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายก โกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ประธานพิธีบรวงสรวงศาลมเหศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายก โกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
ประธานพิธีบรวงสรวงศาลมเหศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ​ ศาลมเหศักดิ์​ จังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles