วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles