วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "เด็กสกล สายตาดี ชีวีมีสุข" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "เด็กสกล สายตาดี ชีวีมีสุข" 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม สุขเกษม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 
1
 
1
 
1
 
1

Print   Email

Related Articles