วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยมพ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ชุมชนรุ่งพัฒนา ๑

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยมพ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ชุมชนรุ่งพัฒนา ๑ โดยมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมในเป็นเกียรติในงาน ณ ชุมชนรุ่งพัฒนา ๑ อ.เมือง จ.สกลนคร
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Print   Email

Related Articles