วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมบ้านกลาง ) ชุมชนวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมบ้านกลาง ) ชุมชนวัดศรีสะเกษ โดยมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ร่วมในเป็นเกียรติในงาน ณ ชุมชนวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles