วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร้อยเอก นิคม สินการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนรุ่งพัฒนา ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ร้อยเอก นิคม สินการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนรุ่งพัฒนา ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นางศรีสมร พรมดอนก่อ สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร และ นางสาวพูลทรัพย์ โน๊ตสุภา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ร่วมในโครงการครั้งนี้ เพื่อได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ รวมถึงการดูแลสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น และการจัดการสุขาภิบาลในชุมชนและครัวเรือนอีกด้วย ณ ศาลา SML ชุมชนรุ่งพัฒนา ๒
 
1
 
1
 
1
 
1

Print   Email

Related Articles