วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาวาตรีนัฐกฎ แผ่นคำ พร้อมด้วยชมรมนายทหารเรือจังหวัดสกลนคร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับพบนายประสาร พ่วงปาน ปลัดเทศบาลนครสกลนคร 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นาวาตรีนัฐกฎ แผ่นคำ พร้อมด้วยชมรมนายทหารเรือจังหวัดสกลนคร
เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายประสาร พ่วงปาน ปลัดเทศบาลนครสกลนคร 
 

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles