วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานในการประชุมให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานในการประชุมให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ณ ห้องใสสว่างชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

289650070 395572499268399 6704733870571355355 n

289650070 395572499268399 6704733870571355355 n

289650070 395572499268399 6704733870571355355 n

289650070 395572499268399 6704733870571355355 n


Print   Email

Related Articles