วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานเปิดโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ประธานเปิดโครงการ
พระราชดำริ ด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการศาลาวัดเหนือ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles