วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร​ ประชุมอุทกภัยภายในเขตเทศบาลนครสกลนครที่ประสบปัญหาและแนวทางแก้ไขในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร​
ประชุมอุทกภัยภายในเขตเทศบาลนครสกลนครที่ประสบปัญหาและแนวทางแก้ไขในเขตเทศบาลนครสกลนคร
ณ ห้องทำงานท่านนายก จังหวัดสกลนคร

 

307748959 457451623080486 599475228807067644 n

307748959 457451623080486 599475228807067644 n

307748959 457451623080486 599475228807067644 n

307748959 457451623080486 599475228807067644 n


Print   Email

Related Articles