วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)​

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)​ ณ ศาลา SML ชุมชนดงพัฒนา จังหวัดสกลนคร

 

307318261 458009016358080 2126899373967675672 n

307318261 458009016358080 2126899373967675672 n

307318261 458009016358080 2126899373967675672 n


Print   Email

Related Articles