วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี
จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles