วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุม หารือการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาบริการประชาชน สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ ๒

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุม
หารือการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาบริการประชาชน สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ ๒
ณ ห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
 

2

2

2

2

2

 

Print   Email

Related Articles