วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร ร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครสกลนครสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครสกลนครสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

316109396 506605714831743 4524694104901070751 n

316109396 506605714831743 4524694104901070751 n

316109396 506605714831743 4524694104901070751 n

316109396 506605714831743 4524694104901070751 n

316109396 506605714831743 4524694104901070751 n

 

Print   Email

Related Articles