วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมรองปลัดเทศบาลนครสกลนคร ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles