วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา
 

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles