วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณลานคนเมือง ในการจัดงานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณลานคนเมือง
ในการจัดงานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ที่จะถึงนี้ ณ ลานคนเมือง จังหวัดสกลนคร
 

1
1

1

 

Print   Email

Related Articles