วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลอิดื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลอิดื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ณ ศูนย์ผู้สูงอายุฯ เทศบาลนครสกลนคร
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles