วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานคนเมือง จังหวัดสกลนคร
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles