วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเดือน ๓ ออกใหม่ ๓ ค่ำ

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเดือน ๓ ออกใหม่ ๓ ค่ำ ณ ที่ทำการชุมชนธาตุดุม ๓
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles