วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร พร้อมด้วยสมชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี
และในเวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา และปิดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร
 
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles