วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมลงตรวจพื้นที่ กับนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปลูกต้นไม้จัดสวนให้สวยงามมากขึ้น

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงตรวจพื้นที่
กับนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปลูกต้นไม้จัดสวนให้สวยงามมากขึ้น ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร์ (สระพังทอง) และสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่สวนลูก)
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles