วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ในกิจกรรมวันสตรีสากล อนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีการแข่งขันภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน
ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงเทศบาลนครสกลนคร
 

2

2

2

2

 

Print   Email

Related Articles