วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ณโรงแรม PC Grand Palace

 

2

2

2

2


Print   Email

Related Articles