วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานในพืธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานในพืธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน
และประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles