วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคุ้มครองเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวเยาวชน

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคุ้มครองเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวเยาวชน
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ 
บ้านพักเด็กและครอบครัวเยาวชน จ.สกลนคร
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles