วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหา ขยะบริเวณใต้ทางจักรยาน ริมหนองหารและพื้นที่ที่ชำรุดบริเวณลานออกกำลังกายชมรมมวยโบราณ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สวยงาม และสะดวกต่อการใช้งาน

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการสำนักการช่าง
และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหา ขยะบริเวณใต้ทางจักรยาน
ริมหนองหารและพื้นที่ที่ชำรุดบริเวณลานออกกำลังกายชมรมมวยโบราณ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สวยงาม
และสะดวกต่อการใช้งาน ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร์ (สระพังทอง)
 
 1
1
1
1

Print   Email

Related Articles