วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร ปร

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)
ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

3

3

3

3

3

 

Print   Email

Related Articles