วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยนายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร และคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี ๒๕๖๖
ณ ประติมากรรมหนองหารหลวง (ประตูเมืองสกลนคร)

 

1

1

1


Print   Email

Related Articles