นที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมการอบร่มสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๕

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมการอบร่มสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๕
โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมณีเทวา โรงแรมหนองหารเอลลิแกนท์ สกลนคร
 
 

1

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles