วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสกลนคร
ณ ห้องภูพาน ชั้น ๕ อาคารตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles