วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธาน เปิดโครงการเมืองน่าอยู่ "ต้านมิติเมืองสะอาด" ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธาน เปิดโครงการเมืองน่าอยู่ "ต้านมิติเมืองสะอาด" ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมี ประธาน สภาเทศบาลนครสกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ประธานชุมชน และประชาชน
ในชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร ร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร
 

1

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles