วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เชิงปฏิบัติการเพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เชิงปฏิบัติการเพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา
ณ ห้องมณีเทวา หนองหาร ดิเอลลิแกนท์ สกลนคร

 

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles