ประชุมแม่ค้าหน้าร้านวอลล์ ถึง OTOP ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร

 
วันที่ ๗ กันยาน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร
ประชุมแม่ค้าหน้าร้านวอลล์ ถึง OTOP ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 


 

Print   Email

Related Articles