วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานโครงการ “อุทยานการเรียนรู้สกลนคร (TK Park Sakon Nakhon)

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุม
การดำเนินงานโครงการ “อุทยานการเรียนรู้สกลนคร (TK Park Sakon Nakhon)
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตของสถาบันการเรียนรู้ในสังกัดสำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หอการค้าจังหวัดสกลนครและกลุ่มนักธุรกิจ รุ่นใหม่ YEC สกลนคร
ณ ห้องประชุมใสสว่าง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

2

2

2

2

 

Print   Email

Related Articles