วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนคร ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผ่นแม่บทการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ประชุมผ่าน Video Conference

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนคร ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผ่นแม่บทการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ประชุมผ่าน Video Conference
ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

289540404 395041329321516 2667914617118302829 n

289540404 395041329321516 2667914617118302829 n

289540404 395041329321516 2667914617118302829 n

 


Print   Email

Related Articles