วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ ๒ Zoom Webinar

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ ๒ Zoom Webinar
ณ ห้องประชุมใสสว่าง ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร

 

279061952 359975566161426 5014246437472242951 n

279061952 359975566161426 5014246437472242951 n

279061952 359975566161426 5014246437472242951 n

279061952 359975566161426 5014246437472242951 n


Print   Email

Related Articles