โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ไอทียู

เทศบาลนครสกลนคร กำหนดดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ไอทียู เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 เมษายน 2564
เทศบาลนครสกลนคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีบ้านพักอาศัยในพื้นที่ และประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน การจอดรถ ตลอดจนการตั้งวางสิ่งของสองข้างทาง ในระหว่างที่มีการดำเนินการปรับปรุงฯ และเทศบาลนครสกลนคร ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles