วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร  ดำเนินการ ล้างทำความสะอาด บขส. ๑ฯ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร  ดำเนินการ ล้างทำความสะอาด บขส. ๑ ,พัฒนาทำความสะอาดชุมชนกลางธงชัย ,ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล,เก็บกิ่งไม้เศษวัสดุและขยะตกค้างตามจุดต่างๆ

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

128403835 3843983675621772 8033087006507567660 n

 


Print   Email

Related Articles