ประชุมเตรียมตรวจประเมินเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ณ ห้องประชุมใสสว่าง

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์  เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร
พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมเตรียมตรวจประเมินเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ณ ห้องประชุมใสสว่าง

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles