ประชุมการให้เช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลนครสกลนคร ณ ห้องสุขเกษม ชั้น ๕ เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมประชุมการให้เช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลนครสกลนคร ณ ห้องสุขเกษม ชั้น ๕ เทศบาลนครสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles