ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครสกลนคร

66919

66919

 

  • กองสาธารณสุขฯ งานเหตุรำคาญและสัตวแพทย์ ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกลิ่นเหม็นจากการกิจการการเลี้ยงเป็ดเพื่อการค้า บริเวณหลังรร.สกลพัฒน์
    ชุมชนธาตุดูม4

756883

756883

756883

756883

 

  • กองสาธารณสุขฯ งานเหตุรำคาญและงานสัตว์แพทย์ ออกตรวจติดตาม ตามคำสั่งของจพง.ท้องถิ่น ให้แก้ไขและระงับเหตุรำคาญ กรณีการเลี้ยงไก่เป็นจำนวนมากในชุมชนธาตุดูม4 ซอย7

756906

756906

756906

756906


Print   Email

Related Articles