ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครสกลนคร

67287

67287

67287

67287

67287

 

  • เก็บกิ่งไม้เศษวัสดุและขยะตกค้างตามจุดต่างๆจำนวน 49 จุด

15183

15183

15183

15183

15183

15183

15183

15183

 

  • ล้างทำความสะอาดตลาดแผงลอยหน้าเทศบาล

25766

25766

25766

25766

25766

25766

 

  • ทำความสะอาด ตัดหญ้าสับคิ้วขอบถนนซอยชุมชนหนองมันปลา ๒

2990

2990

2990

2990


Print   Email

Related Articles